Informacja o wyniku odbytego przetargu w sprawie sprzedaży mienia komunalnego z dnia 06.04.2017 r.