Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7820.4.2017.MKH-b