Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZAMÓWIENIE NA USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU PN.: PRZEDSZKOLAK! TO BRZMI DUMNIE