Drukuj

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 519.384 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, tel 58 588 24 36 do 7 kwietnia 2022 r.