Drukuj

https://bip.skarszewy.pl/a,22817,obwieszczenie-dot-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku.html