Drukuj

 Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie: budowy sieci wodociągowej de90 PE na działkach nr ewid. 216/4, 216/38, 222/7, 222/23 położonych w obrębie Nowy Wiec gm. Skarszewy.