Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego