Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz budowy stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek o nr ewid. 218/13, 411/14 i 411/33 położonych w obrębie Demlin, gm. Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Magdalena Steinmetz (2020-08-28)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2020-08-28 13:35:15
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2020-08-28 13:35:15
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian