Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wydaniu decyzji nr 20/CP/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrzno - kablowej SN 15kV na terenie działki nr ewid. 469/12 położonej w miejscowości Szczodrowo, gm. Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Maciej Jędrzyński (2020-08-28)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2020-08-28 13:23:28
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2020-08-28 13:23:28
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian