OBWIESZCZENIE BURMISTRZA że w dniu 4 maja 2018 r. wydana została decyzja nr 5/CP/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego