Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego