Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 370/69 i 370/88 w obrębie Wolny Dwór