Wykaz nieruchomości - załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew o I przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 37/23 w obrębie 4 w Skarszewach