Załącznik do Zarządzenia 134/WI/18 z dnia 09.10.2018 r. - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę