Załącznik do Zarządzenia nr 111/WI/18 Burmistrza Skarszew z dnia 07 sierpnia 2018 r. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawęWykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę