Załącznik do Zarządzenia nr 132/WI/18 z dnia 08.10.2018 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży