Załącznik do Zarządzenia nr 87/WI/18 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2018 r. - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę