Zarządzenie nr 47/WI/2019 Burmistrza Skarszew z dnia 05.03.2019 r. ws. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu ograniczonego