Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Warkocka (2019-10-25)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-10-25 11:59:54
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-10-25 12:17:51
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian