Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 62/1 w Skarszewach obręb 3, gmina Skarszewy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy teren działek nr 133/1, 134/1 (obecnie działki nr 134/2, 134/3, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8) i 65/3 + dokumentacja planistyczna

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Warkocka (2018-05-08)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2018-05-08 14:11:51
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2018-05-08 14:11:51
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian