Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 62/1 w Skarszewach obręb 3...