Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starogardzkiej, Kościerskiej i Tczewskiej w mieście Skarszewy