Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w fragmentu miasta Skarszewy