Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skarszewy, obręb 3 oraz fragmentu obrębu Wolny Dwór