PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA DOSTARCZENIE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W SZCZODROWIE