Opracowanie Gminnego Projektu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście