Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny