Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i atrakcyjnej miasta i gminy Skarszewy poprzez zakup sceny estradowej oraz gablot ekspozycyjnych