Drukuj

Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok