Drukuj

Burmistrz Skarszew podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pt. Profesjonalny koncert chóralny z mszami wielogłosowymi "Un gay bergier" w okresie od 01.09.2022 r. do 29.11.2022 r. Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis z siedzibą w Godziszewie, przy ul. Ks. Sawickiego 1. Każdy w terminie do dnia 17.08.2022 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach przy ul. gen. Józefa Hallera 18.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis