Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok. Spis

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Nowak (2020-10-29)
Opublikował: Marcin Komar dnia 2020-10-29 19:35:09
Ostatnia zmiana: Marcin Komar dnia 2020-10-29 19:35:09
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian