Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Nowak (2019-11-27)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-11-27 15:14:18
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-11-27 15:14:18
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian