Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Nowak (2019-12-17)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-12-17 16:35:08
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-12-17 16:38:12
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian