Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.

Zmiany

Wytworzył: Ewelina Bąk (2018-05-10)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2018-05-10 13:32:50
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2018-06-04 11:15:39
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian