Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.

Zmiany

Wytworzył: Maciej Jędrzyński (2020-05-07)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2020-05-07 08:46:55
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2020-05-07 08:51:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian