Zarządzenie nr 16/WFE/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Nowak (2021-01-14)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2021-01-14 08:06:55
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-01-14 08:06:55
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian