Zarządzenie nr 198/WFE/2020 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Maciej Jędrzyński (2020-12-16)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2020-12-16 15:24:09
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-01-13 11:18:50
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian