Drukuj

polski ład

 Tytuł: Budowa krytej pływalni w Skarszewach

Okres realizacji: 2022-2024

Kwota dofinansowania: 11 600 000 zł

Opis projektu: 

Budowa pływalni  wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej będzie realizowana na terenie działki nr ewid. 305/5 w sąsiedztwie Skarszewskiego Centrum Sportu.
Obiekt będzie ogólnodostępny i będą znajdować się w nim:

Ponadto powstanie dla budynku pływalni sieć ciepłownicza.

Projekt dofinansowano w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych