Drukuj

 

znaki strona www

                                       DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Nazwa zadania: Budowa krytej pływalni w Skarszewach

Okres realizacji: 2022-2024

Wartość zadania: 27 710 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 000 000 zł

Opis projektu: 

Budowa pływalni  wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej będzie realizowana na terenie działki nr ewid. 305/5 w sąsiedztwie Skarszewskiego Centrum Sportu.
Obiekt będzie ogólnodostępny i będą znajdować się w nim:

Ponadto powstanie dla budynku pływalni sieć ciepłownicza.

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska edycja 2021