Drukuj

Projekt nr 00028-65150-UM1100094/19

Tytuł: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo.

Okres realizacji: od 2021-08-01 do 2023-06-30

Wartość projektu ogółem: 3 941 473,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 997 885,00 zł

Opis projektu

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców na terenie gminy Skarszewy poprzez budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla miejscowości Godziszewo.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020