Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Skarszewy