1. Karta informacyjna dotycząca informacji/zaświadczenia o przeznaczeniu terenu