10. Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego