2. Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji na wycięcie drzew