3. Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego