5. Karta informacyjna w sprawie nadanie numeru domu