7. Karta informacyjna w sprawie obowiązek zgłoszenia instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia