Na stronie www.chatakociewia.pl znaleźć można 2 ogłoszenia o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

Nabór nr 30 dotyczy działalności ogólnej.

Nabór nr 31 jest skierowany dla osób chcących podjąć działalność z zakresu turystyki, gastronomii, rekreacji, wellness.
 
Nabory skierowane są do mieszkańców obszaru Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" (m.in. gmina Skarszewy)