Liczba mieszkańców w Gminie Skarszewy na dzień 31.12.2022 r. wg danych GUS

OGÓŁEM: 14 504 mieszkańców

MIASTO: 6 695

WIEŚ: 7 809