Rachunek bieżący wydatków

BS O/Skarszewy   11 8340 0001 0100 0143 2000 0004

 

  • zwrot wydatków budżetowych

 

Rachunek bieżący dochodów

BS O/Skarszewy    81 8340 0001 0100 0143 2000 0005

  • wpłaty podatkowe ( podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze, dzierżawy, opłata za  posiadanie psa)
  • opłaty skarbowe
  • opłaty za dane z ewidencji ludności
  • koncesje

Rachunek sum depozytowych

 BS O/Skarszewy   54 8340 0001 0100 0143 2000 0006

  • wpłaty z tytułu wadiów, gwarancji, rękojmi

Rachunek Organu finansowego

BS O/Skarszewy   85 8340 0001 0100 0143 2000 0030

  • subwencje
  • dotacje
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych